De Reliekenstoet


Historische Reliekenstoet

In Susteren is de Heiligdomsvaart begonnen. Eens in de zeven jaar staat het dorp in het teken van dit religieus, cultureel evenement. Een belangrijk onderdeel van de Heiligdomsvaart is de historiche Bij deze oude traditie van de zevenjaarlijkse Heiligdomsvaart worden de in Susteren bewaard gebleven overblijfselen en voorwerpen van heiligen aan het publiek getoond. In het voorste gedeelte van de stoet wordt de geschiedenis van Susteren door groepen in historische en artistieke kledij, uitgebeeld en verteld.

Het tweede gedeelte bevat het tonen van de relieken. Bijzonder aan deze editie van de stoet is dat de H. Willibrord, de eerste abt van de Susterense abdij, 1300 jaar geleden kerk en klooster geschonken kreeg van Pepijn van Herstal en zijn vrouw Plectrudis. De H. Willibrord was de eerste bisschop van Utrecht en vond zijn laatste rustplaats in Echternach. Om die reden nemen ook groepen uit het religieuze leven van Utrecht en Echternach deel aan de Reliekenstoet. Door Utrecht wordt – voor het eerst buiten de stad – de reliekschrijn van de H. Willibrord meegedragen en uit Echternach zal de openingsgroep met het beeld van de H. Willibrord uit de beroemde Springprocessie meetrekken door de straten van Susteren. Aan de stoet nemen meer dan 1000 mensen deel, verdeeld over meer dan vijftig verschillende groepen.


0613HDV