Over de Heiligdomsvaart


 Over de Heiligdomsvaart

De oorspronkelijke betekenis is ‘vaart of tocht naar de heiligdommen. Met heiligdommen worden dan bedoeld de relieken, de stoffelijke resten van heilige personen of voorwerpen die hen hebben toebehoord. In het jaar 1447 wordt in schriftelijke bronnen voor het eerst vermeld dat er in Susteren een reliekentoning bestaat. In Susteren hebben we het over de heiligen die in Susteren in de 8e eeuw (Gregorius en Albericus) en in de 9e eeuw (Amelberga, Benedicte en Cecilia) leefden en in Susteren werden begraven.

De zevenjaarlijkse Heiligdomsvaart zoals we die nu in Susteren kennen bestaat sinds 1888. Sinds 1937 wordt op het plein naast de basiliek het openluchtspel ‘Weerlicht der Eeuwen uitgevoerd’.

1000 deelnemers, meer dan vijftig internationale groepen.


_MG_0671_j9-2014