Het spel vervolgt met impressies uit de 10e eeuw. Na een tijd van plundering en verwoesting worden abdij en kerk in volle glorie herbouwd. Ten tonele verschijnen de abdis Amelberga, koning Zwentibold en de kerkarchitect, monnik Siginand. Het inwijdingsfeest blijkt de opmaat voor een koninklijk gevecht tegen opstandige graven. Ondanks de tragiek van het geschiedkundige verhaal, eindigt het spel met een hoopvolle blik in de toekomst. Auteur van “Weerlicht der Eeuwen” is Jacques Schreurs M.S.C. De opvoering staat onder regie van Karel Fiddelers en Jan van Wegberg. Het openluchtspel wordt uitgevoerd in een tijdelijk theater dat verrijst naast de Amelbergabasiliek. Meer dan 150 acteurs uit Susteren doen aan het spel mee. Maar liefst tien keer is er een uitvoering van het spel.

Een ander hoogtepunt van de Heiligdomsvaart is de Historische Reliekenstoet. Naast het tonen van relieken van de plaatselijke heiligen in de kerk, is ook het ronddragen van de relieken in een religieuze stoet een traditie tijdens de Heiligdomsvaart. Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw is de Reliekenstoet meer en meer geplaatst in een historisch en artistiek kader. In het voorste gedeelte van de stoet wordt de geschiedenis van Susteren door groepen in historische en artistieke kledij uitgebeeld en verteld.

© Heiligdomsvaart Susteren. All rights reserved.

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle