Over de Heiligdomsvaart

en de historische reliekenstoet Susteren

Over de Heiligdomsvaart

De oorspronkelijke betekenis is ‘vaart of tocht naar de heiligdommen. Met heiligdommen worden dan bedoeld de relieken, de stoffelijke resten van heilige personen of voorwerpen die hen hebben toebehoord. In het jaar 1447 wordt in schriftelijke bronnen voor het eerst vermeld dat er in Susteren een reliekentoning bestaat. In Susteren hebben we het over de heiligen die in Susteren in de 8e eeuw (Gregorius en Albericus) en in de 9e eeuw (Amelberga, Benedicte en Cecilia) leefden en in Susteren werden begraven.

De zevenjaarlijkse Heiligdomsvaart zoals we die nu in Susteren kennen bestaat sinds 1888. Sinds 1937 wordt op het plein naast de basiliek het openluchtspel ‘Weerlicht der Eeuwen uitgevoerd’. 1000 deelnemers, meer dan vijftig internationale groepen.

Het Openluchtspel 'Weerlicht der eeuwen'

Een fascinerend schouwspel uitgevoerd door meer dan 150 acteurs in een openluchttheater naast de eeuwenoude Amelberga-basiliek. Het openluchtspel, opgevoerd tegen de achtergrond van de statige H. Amelbergabasiliek, is een kroniek van de legendarische gebeurtenissen uit de Maasregio. “Weerlicht der Eeuwen” begint rond 700, wanneer in de heidense streken rond Suëstra het christendom vaste voet probeert te krijgen.

 

Het is Willibrord, de Ierse geloofsverkondiger en eerste abt van de Susterense Benedictijner abdij, die met zijn monniken de afgoden tarten. Hier staan het christendom en het heidendom tegenover elkaar als twee onverzettelijke machten. Het spel vervolgt met impressies uit de 10e eeuw. Na een tijd van plundering en verwoesting worden abdij en kerk in volle glorie herbouwd. Ten tonele verschijnen de abdis Amelberga, koning Zwentibold en de kerkarchitect, monnik Siginand. Het inwijdingsfeest blijkt de opmaat voor een koninklijk gevecht tegen opstandige graven.

 

Ondanks de tragiek van het geschiedkundige verhaal, eindigt het spel met een hoopvolle blik in de toekomst. Auteur van “Weerlicht der Eeuwen” is Jacques Schreurs M.S.C. De opvoering staat onder regie van Karel Fiddelers, die ook de tekst herschreef. Assistent-regisseur is Jan an Wegberg

De reliekenstoet​

In Susteren is de Heiligdomsvaart begonnen. Eens in de zeven jaar staat het dorp in het teken van dit religieus, cultureel evenement. Een belangrijk onderdeel van de Heiligdomsvaart is de historiche Bij deze oude traditie van de zevenjaarlijkse Heiligdomsvaart worden de in Susteren bewaard gebleven overblijfselen en voorwerpen van heiligen aan het publiek getoond. In het voorste gedeelte van de stoet wordt de geschiedenis van Susteren door groepen in historische en artistieke kledij, uitgebeeld en verteld.

Het tweede gedeelte bevat het tonen van de relieken. Bijzonder aan deze editie van de stoet is dat de H. Willibrord, de eerste abt van de Susterense abdij, 1300 jaar geleden kerk en klooster geschonken kreeg van Pepijn van Herstal en zijn vrouw Plectrudis. De H. Willibrord was de eerste bisschop van Utrecht en vond zijn laatste rustplaats in Echternach. Om die reden nemen ook groepen uit het religieuze leven van Utrecht en Echternach deel aan de Reliekenstoet. Door Utrecht wordt – voor het eerst buiten de stad – de reliekschrijn van de H. Willibrord meegedragen en uit Echternach zal de openingsgroep met het beeld van de H. Willibrord uit de beroemde Springprocessie meetrekken door de straten van Susteren.

 

Aan de stoet nemen meer dan 1000 mensen deel, verdeeld over meer dan vijftig verschillende groepen.