top of page
HVDjrl22-424.jpg

Susteren houdt traditie van de Heiligdomsvaart al 575 jaar in stand.

Eens in de zeven jaar staat Susteren in het teken van de Heiligdomsvaart. De oorsprong van de Heiligdomsvaart in deze regio gaat terug naar de 15e eeuw. Susteren bezit sinds 1447 het recht van reliekentoning zoals blijkt uit een pauselijk schrijven uit dat jaar, waarin onder andere een aflaat aan de Susterense reliekentoning werd verleend. De Heiligdomsvaart zoals we die nu kennen is in Susteren in 1888 in ere hersteld.

Het openluchtspel Weerlicht der Eeuwen vormt een markant onderdeel van de Susterense Heiligdomsvaart. Het openluchtspel, opgevoerd tegen de achtergrond van de statige H. Amelbergabasiliek, is een kroniek van de legendarische gebeurtenissen uit de Maasregio. 'Weerlicht der Eeuwen' begint rond 700, wanneer in de heidense streken rond Suëstra het christendom vaste voet probeert te krijgen. Het is Willibrord, de Ierse geloofsverkondiger en eerste abt van de Susterense Benedictijner abdij, die met zijn monniken de afgoden tarten. Hier staan het christendom en het heidendom tegenover elkaar als twee onverzettelijke machten.

HDT159.jpg

Het spel vervolgt met impressies uit de 10e eeuw. Na een tijd van plundering en verwoesting worden abdij en kerk in volle glorie herbouwd. Ten tonele verschijnen de abdis Amelberga, koning Zwentibold en de kerkarchitect, monnik Siginand. Het inwijdingsfeest blijkt de opmaat voor een koninklijk gevecht tegen opstandige graven. Ondanks de tragiek van het geschiedkundige verhaal, eindigt het spel met een hoopvolle blik in de toekomst. Auteur van “Weerlicht der Eeuwen” is Jacques Schreurs M.S.C. De opvoering staat onder regie van Karel Fiddelers die ook het spel herschreef. Assistent-regisseur is Jan van Wegberg. Het openluchtspel wordt uitgevoerd in een tijdelijk theater dat verrijst naast de Amelbergabasiliek. Meer dan 150 acteurs uit Susteren doen aan het spel mee. 

HDT159.jpg
HVDjrl22-495.jpg
HVDjrl22-495.jpg

Een ander hoogtepunt van de Heiligdomsvaart is de Historische Reliekenstoet. Naast het tonen van relieken van de plaatselijke heiligen in de kerk, is ook het ronddragen van de relieken in een religieuze stoet een traditie tijdens de Heiligdomsvaart. Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw is de Reliekenstoet meer en meer geplaatst in een historisch en artistiek kader. In het voorste gedeelte van de stoet wordt de geschiedenis van Susteren door groepen in historische en artistieke kledij uitgebeeld en verteld.

bottom of page